Fosfan

Wykonanie projektu rozbiórki budynku warsztatowego i komina.