Szczecin Bukowo

Ekspertyza techniczna wieży stalowej H=40m wraz z projektem wzmocnienia.